TRYNTSJE GERRITSMA

‘Aandacht is de meest zeldzame en pure
vorm van gulheid.’

Simone Weil (1909-1943)

INTRODUCTIE
Homeopathie is een holistische geneesmethode, wat betekent dat er aandacht is voor de mens in al zijn aspecten. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke geneesmiddelen. Na een uitgebreid consult zoek ik het passende homeopathische geneesmiddel dat het zelfgenezend vermogen zal stimuleren. Kernwaarden van mijn behandeling zijn aandacht, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Sinds 1999 ben ik gediplomeerd homeopaat. Mijn hogere beroepsopleiding heb ik gevolgd aan het toenmalige J.T. Kentcollege te Meppel. Jaarlijks volg ik na- en bijscholingen om mijn kennis actueel te houden.

OPENINGSTIJDEN EN BEREIKBAARHEID
Als u een afspraak voor een consult wilt maken, overleg ik telefonisch met u hoe wij dat het beste kunnen doen i.v.m de voorschriften van het RIVM aangaande het coronavirus.
Mocht u onverhoopt besmet zijn met het coronavirus, dan kan ik proberen u homeopathisch te ondersteunen. Als spoed geboden is, kunt u gebruik maken van mijn mobiele telefoonnummer 0625230386.

De praktijk is in gewone omstandigheden geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur.
Voor het maken van een afspraak of voor kort telefonisch overleg kunt u van maandag t/m donderdag van 13.30-16.30 uur bellen naar de praktijk op telefoonnummer 0512 549227.

SPOED
In geval van spoed kunt u 24/7 bellen naar het telefoonnummer
06 25230386.

WAARNEMING
Bij mijn afwezigheid wegens vakantie of ziekte wordt de praktijk waargenomen door een collega. Via het antwoord-
apparaat verneemt u wie de waarnemend homeopaat is.

TARIEVEN
Eerste consult: €110,00 (duur ca. 90 min)
Vervolgconsult: €75,00 (duur ca. 60 min)
Kort consult: €35,00 (duur 15-30 min)
Weekendtoeslag: €25,00

ANNULEREN AFSPRAAK
Als u een afspraak wilt annuleren, dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. Bij het niet tijdig annuleren zal, met uitzondering van overmachtsituaties, €50,00 in rekening worden gebracht. Voor het annuleren van afspraken buiten openingstijden
kunt u bellen naar telefoonnummer 06 25 230 386.

VERGOEDING
De behandeling komt helaas niet in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeringen. Dit betekent geenszins dat mijn zorg van onvoldoende kwaliteit is.

PRIVACY
Ter waarborging van uw privacy wordt met uiterste zorgvuldigheid omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Bij aanvang van de behandeling ontvangt u de gehanteerde privacy policy.

KLACHTENREGELING
Ondanks zorgvuldige behandeling kan het helaas zo zijn dat u niet tevreden bent. Ik ben te allen tijde bereid dit met u op te lossen. Lukt dit ons niet, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Klassieke Homeopaten (NVKH). In de praktijk liggen folders van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) die u informeren over hoe om te gaan met uw klacht.